onsdag, december 19, 2007

Torsken i Kattegatt försvinner

Vi är just nu med om en fullständig miljökatastrof. Torsken i Kattegatt är på väg att helt försvinna. På fiske- och jordbruksministermötet idag beslutade EU att sänka fiskekvoterna med 8 %. Sverige hade krävt ett totalt stopp för torskfiske. Eskil Erlandsson kommenterade inte ens beslutet.

Jag vet att denna kommentar är bitter, men var det inte just på grund av miljöfrågorna som EU-medlemsskapet var så viktigt?

Inga kommentarer: