tisdag, februari 03, 2009

Grattis Göran! Du slapp de svåra frågorna.


De senaste dagarnas debatt om kärnkraftens framtid i Sverige har skapat stora frågetecken kring hur långt tyckandet får gå i Sverige. Ofta blir journalisterna anklagade för att inte pressa politiker tillräckligt mycket i diverse sakfrågor, och gällande kärnkraften är detta mer påtagligt än i någon annan fråga.

Göran Hägglund (KD), kan stå i Aktuellt studion och "tro" att vi behöver kärnkraften. Punkt! Något annat sa han egentligen inte igår. Han behöver inte presentera några kostnader för att bygga nya kärnkraftverk. Inte heller hur lång tid utbyggnaden ska ta, eller hur mycket förvaringen av förbrukat uran kommer att kosta, eller var det ska förvaras. Han behöver inte ens svara på frågan vilken inverkan en sådan satsning kommer att ha på den förnybara energins framtid. Argumentet att "för klimateffektens skull" räcker, utan en enda följdfråga om de koldioxidutsläpp som HELA processen kring kärnkraften orsakar.

Kärnkraftsfrågan är en fråga om ideologi, men aldrig någonsin får man bli så blind att man inte tar reda på olika kunskap kring sakfrågan. Kärnkraftsfrågan är alldeles för viktig, och farlig för att användas som en retorisk pamflett i viljan "att bevara jobben". Den är dessutom alldeles för viktigt för kommande generation för att slarvas bort i oviljan att ta itu med de svåra frågorna. Hägglund har ingen plan för framtiden, han ägnar sig enbart åt populism, och viljan att stanna kvar i riksdagen efter valet.

Och sålänge journalister som ställer de svåra frågorna inte syns i nyhetsmedia så kommer han undan. Grattis Göran! Du slapp de svåra frågorna.

4 kommentarer:

mikael_g_mattsson sa...

Göran behöver inte svara på dom frågorna eftersom regeringen inte kommer att satsa några pengar på kärnkraft. Uppgörelsen gör det tillåtet för företag att projektera och bygga kärnkraftverk - inget annat.

Läs uppgörelsen först och inse vad den innebär. Den innehåller dessutom satsningar på just "hållbar" energi så det kan du heller inte klaga över.

Johanna Falk sa...

Göran borde självklart svara på fler frågor än de Lennart Persson ställer. Vad denna överenskommelse faktiskt kommer att ha för inflytande på utvecklingen av förnybar energi är väldigt viktig. Då räcker det inte att satsa pengar, och sedan ta tillbaka den satsningen genom att tillåta mer kärnkraft.

Om efterfrågan på förnybar energi minskar, pga fotsatt höga förväntningar på kärnkraft, har detta stor inverkan på framtiden. Det blir konsekvenser av politiska beslut, och dessa måste/borde även Göran kommentera.

And please, don't patronize me!

mikael_g_mattsson sa...

"...ta tillbaka den satsningen..."
Dom har satsat pengar, inte tagit tillbaka.

Tillgång och efterfrågan styr allt så är förnyelsebar energi billigare och bättre kommer denna att byggas.

Tyvärr ser jag det som att det inte finns något verkligt alternativ till kärnkraft och vill inte bli tvingade till att importera kolkraft från kontinenten eller bli beroende av rysk gas så måste kärnkraft byggas.

mikael_g_mattsson sa...

Varför borde Göran det? Förstår fortfarande inte detta...

Satsningen på vindkraft har inte "tagits tillbaks" - den ligger kvar. Det tillåts heller inte "mer" kärnkraft - bara den kärnkraft som idag redan finns.

Allt ÄR en fråga om tillgång och efterfrågan. Om nu vindkraft är så bra, tillförlitligt och billigt som alla förespråkare säger så borde det väl inte byggas någon kärnkraft? Är kärnkraften bättre så byggs det kärnkraftsverk. Svårare än så är det inte.

Det blir konsekvenser av alla politiska beslut, men eftersom detta beslut INTE per automatik innebär att det kommer att byggas kärnkraftverk, kan väl knappast Göran gissa sig in i framtiden och kommentera detta?

Blir bara så trött på nysvenskan bland kommentarer ibland och surnar helt enkelt till. Ber om ursäkt för det.