fredag, mars 27, 2009

Boka färdtjänst? Ring Moldavien

I veckan som gått har Stockholm läns landsting rivit upp avtalet med det företag i Moldavien som skött färdtjänstbokningar i landstingen. Tyvärr uppstod för många språkförbistringar, och resultatet blev felbokningar och missförstånd. Visserligen var företaget billigast, men tyvärr höll inte kvalitén.

Samma vecka beslutar Västra Götalandsregionen att teckna avtal med samma företag. I detta läge undrar jag om inte socialdemokraterna i Stockholm och Västra Götaland kanske borde ha lite mer kommunikation...

Inga kommentarer: