onsdag, mars 25, 2009

S-föreningen Bättre och jämlik hälsa


Ikväll har den nystartade S-föreningen Bättre och jämlik hälsa årsmöte. Det är en förening som bl.a. ska arbeta för att det socialdemokratiska partiet ska formulera en radikalare folkhälsopolitik, som vill minska ojämlikheten i hälsa. Föreningen är för tillfället bara verksam i Stockholm, men syftar till att bli ett nationell nätverk.

Dagen till ära presenterar Socialstyrelsen Folkhälsorapport 2009. Den visar att unga personer mår sämst. Självmordförsöken bland unga kvinnor har fördubblats. Ett skäl som angavs var alla val som unga människor tvingas göra. Kommer valfriheten att bli vår död månne? Klyftorna i befolkningen mellan kvinnor och män är tydliga, och givetvis mellan olika socioekonomiska grupper. Det var så roligt på radion, för en kvinna som kommenterade dessa skillnader var väldigt överraskad över att utbildningsnivå var en så stark bedömningsfaktor för hälsa. Surprise! Kanske finns det olika motiv för att socialdemokraternas högskolepolitik de senaste decennierna har varit så expansiv. Mer jämlik hälsa, exempelvis.

Ska ta och läsa igenom rapporten och se om det finns någon annan spännande information att ta upp här.

Inga kommentarer: