onsdag, januari 28, 2009

Attendo Care, igen

Det här vill vi inte veta av. ABC rapporterar idag om en olycka på ett äldreboende i Stockholm, som ledde till en 83-årig kvinnas död.

Jag är övertygad om att avdelningen var underbemannad, och att enbart vikarier arbetade den dagen, nämligen julafton. Eller vad säger ni som jobbat inom äldreomsorgen på storhelger?

För att här lyfta äldres livsförhållande till en folkhälsonivå, tänkte jag tipsa om Folkhälsoinstitutets senaste rapport Fallolyckor bland äldre.

"I Sverige dör i snitt tre äldre personer till följd av fallolyckor varje dag. Det är mer än dubbelt så många som dör i trafiken. Och fem gånger fler hamnar på sjukhus efter fallolyckor än efter olyckor i trafiken.
– Att riskfaktorerna är så många betyder att det förebyggande arbetet bör vara brett och inriktat på många faktorer samtidigt. Men det är också viktigt att anpassa åtgärderna efter individens behov, säger Harald Gyllensvärd."


Inga kommentarer: