tisdag, januari 27, 2009

Kryssa Anna Hedh!

Så har kampanjarbetet dragit igång så smått!
En facebookgrupp har t ex startats. Join cause, ni vet.

Rösta på socialdemokraterna och kryssa Anna Hedh den 7 juni 2009!

  1. Anna är en pålitlig EU-kritiker - den enda av 220 socialdemokrater i parlamentet som röstade nej till Lissabonfördrage
  2. Anna tar strid för en solidarisk alkoholpolitik - utsedd till årets parlamentariker i hälsofrågor
  3. Anna kämpar för arbetares och konsumenters rättigheter - ska vi ha en inre marknad ska den regleras
  4. Anna står emot Bryssels gubbklubbar - arbetar för jämställdhet och mot sexslavhandel
  5. Anna arbetar för ett fritt Palestina - motsatte sig EU:s isoleringspolitik som bidrog till Gazakonflikten

1 kommentar:

Mikael M Karlsson sa...

Anna Hedh 4 precident!

Jag brukar rent allmänt inte tycka om att personrösta, men i det här fallen är det värt attv göra ett undantag. Anna är fantastiskt duktig. En sann vänsterröst, men en sund inställning till EU projektet som helhet. Hennes arbete för Palestinas sak är imponerande.

SSU Södra Älvsborg har nu också ställt sig baskom kryssa Anna-kampanjen. Det behövs en kritisk sosse i Bryssel!

Kamratligen,
Mikael M Karlsson