fredag, november 10, 2006

Töres Theorell

Efter bara ett par månader på Karolinska institutet har jag fått möjlighet att lyssna på flera väldigt bra, kunniga OCH sympatiska föreläsare.

En av mina absoluta favoriter är Töres Theorell. Förutom hans oerhörda ödmjukhet inför människans komplexa levnadsföhållanden i dagens Sverige lyfter han dessutom fram den samhällsomvandling som genomfördes under 90-talet och som sätter sin prägel på arbetsmarknaden de senaste 15 åren.

I september i år kom hans bok "I spåren av 90-talet" där han skildrar folkhälsoutvecklingen i Sverige efter de s k krisåren och omstruktureringarna i samhället.

Theorell är professor emeritus i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin, vid KI. Dessutom jobbar han tillsammans med Aleksander Perski på IPM, instiutet för psykosocialmedicin. Han forskar kring stress men är också delaktig i en ny forskarrapport om kulturens betydelse för folkhälsan.

UR har dessutom gjort en intressant intervju med honom.

Inga kommentarer: