torsdag, november 09, 2006

Vi sörjer...

Arbetslivsinstitutet - om det är något vi behöver fördjupa och sprida kunskap om i samhället så är det hur människor upplever sin situation på jobbet.

Integrationsverket - en av ministrarna i den nya regeringen, Anderas Carlgren, var GENERALDIREKTÖR för verket och skrev så sent som i våras hur framgångsrik, internationellt sett, den svenska intergrationspolitiken står sig. Lite dubbelmoral.

Integrationskommittén - som till 75 procent var färdig med sin utvärdering av integrationspolitiken organiserades men nu måste läggas ned omedelbart. Tala om att slösa på resurserna.

Djurskyddsmyndigheten - med all respekt för LRF och lantbrukarna så behövs ändå en myndighet som kans säkra djurens förhållanden i Sverige. Genom mitt uppdrag i Miljönämnden i Borås Stad fick jag möjligheten att delta i diskussioner om dennas myndighets vara eller icke vara. Faktum var att det tar tid att lära sig nya regler och rutiner men att den i allra högsta grad var ett bevis på en politisk vilja att förbättra djurens levnadvillkor i vårt samhälle.

Inga kommentarer: