onsdag, december 27, 2006

En fråga om medias demokratiska uppgift

Kent Asp, mediaforskare, skriver en intressant på artikeln på DN Debatt idag. Den väcker många frågor om det publicistiska uppdraget samt lyfter frågan om den demokratiska uppgiften politiskt aktiva måste ta på allvar. Dialogen med sina väljaren, vilken man är skyldig som förtroendeval och politiskt aktiv, blir viktigare och viktigare - inte i syfte att kunna vinna nästkommande val utan för att kämpa för demokratin som aldrig blir självklar. De stora tidningarna låter vinstintresset ta överhand i en allt hårdare konkurrens i det s.k. informationssamhället.

Det är intressant att grunna på hur alternativ media i framtiden även ska kunna nå bredare grupper.

Läs gärna även Josh Lymans kommentar till artikeln. Den sista meningen är poetiskt vacker.

Inga kommentarer: