måndag, juli 02, 2007

Boktips: Tänk på avståndet - ojämlikhet dödar!

Stureplanscentern dyker upp på DNdebatt idag och vill avskaffa både a-kassan och sjukförsäkringen. Det handlar främst om att "öka frihetsgraderna för medborgarna".

"Sparande eller investering i det egna boendet eller företaget kan exempelvis vara en alterntiv trygghetsstrategi".

Ska jag alltså investera i min hyrestvåa i Vårby? Eller kanske i företaget, jag inte har.


"En vanlig löntagare som befriades från försäkringspremien till de offentliga socialförsäkringarna skulle kunna spara uppskatningsvis 30 000 kronor om året vid full sysselsättning och normal sjukfrånvaro."

Hur mycket är 30 000 kr EGENTLIGEN i detta sammanhang???
Vad är NORMAL sjukfrånvaro?


"Vore det inte bättre att dessa pengar avsattes på ett sätt som gjorde dem nyttiga för individen och samhället under tiden fram till dess de behövdes? En sådan förändring skulle ge de flesta medborgarna en buffert av frihetsgrader."

Vart tog omfördelning och solidariteten vägen i det resonemanget?


Ett enhetligt grundtrygghetssystem skulle kunna ersätta dagens sjukförsäkring och a-kassa. Dessutom skulle det kraftigt avlasta kommunernas socialbidrag. [\\\] För samhället skulle ett välfärdskonto vara väldigt bra för att öka det privata sparandet, något som är väldigt lågt i Sverige jämfört med andra länder."

Jo, för att vi har haft ett tryggt och starkt offentligt trygghetssystem fram till och med september 2006.


Invånare i mer jämlika samhällen kan förväntas vara friskare helt enkelt därför att fattigas hälsa är känsligare för förändringar i inkomst än rikas. Varje 10.000 kronor som omfördelas från rik till fattig tenderar att förbättra den fattiges hälsa mer än den försämrar den rikes, och följaktligen kommer den genomsnittliga hälsonivån att stiga.” [1][1] Wilkinson, R.G. Tänk på avståndet. s. 22. Lund: Bokförlaget Augusti; 2004.

Inga kommentarer: