söndag, juli 01, 2007

Det finns faktiskt lagar

Efter min repning av tjänstebilen måste ännu ett stort tack delas ut ikväll.

Denna gång till Alf :).


Skadeståndslagen

3 kap. Skadeståndsansvar för arbetsgivare och det allmänna

1 § Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta 1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, 2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och 3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.


TACK. TACK. TACK.

Inga kommentarer: