måndag, januari 21, 2008

Konsekvenserna av vårdvalet

De första konsekvenserna av vårdval Stockholm har redan börjat märkas. Nu läggs den offentligt drivna vården ner, eller slås ihop trots stort upptagningsområde. Det är i Kistatrakterna och längs med röda linjen mot Norsborg som det märks mest. Där ohälsan också är störst, redan. Den platta resursfördelningen kräver sina besparingar, och offer.

I Sverige borde vi vara oerhört stolta över våra barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och familjecentraler. Det förebyggande arbetet och samverkan mellan olika enheter har varit oerhört viktigt för att få ner spädbarnsdödlighet och förbättra ALLA barns hälsa. Men vad gör man nu? Jo, går i motsatt riktning. Som om det gemensamma inte var något värt.

Det är moderatledd sjukvårdspolitik i sin yttersta form.

Läs artikel i SvD, och kolla särskilt in listan intill artikeln. Det är systemskifte om något.

Inga kommentarer: