torsdag, september 20, 2007

Budgetdebatten så här långt...

Pär Nuder var bra. Tydlig och klar. Tack för att den linjen ligger fast i vårt omdanande parti.

Vänsterpartiets Ulla Andersson var klockren feministiskt! Mikaela Valtersson är skarp som sjutton! Riksdagens budgetdebatt är inte längre en gubbuppgörelse. Tack!

Inga kommentarer: