tisdag, september 04, 2007

Vårdval Stockholm

Du väljer din vårdcentral genom en särskild blankett, på så sätt vet vårdcentralen hur mycket pengar den kommer att få till verksamheten. Det geografiska uppsamlingsområdet är inte längre intressant. Kunskap om olika gruppers behov behöver inte specialiseras eller prioriteras. Det är enbart vårdcentraler med många äldre som får särskilt ekonomiskt stöd.

På lokalnyheterna förra veckan sa läkaren på Storvretens vårdcentral i Botkyrka kommun att hon befarade att det framgångsrika samarbetet mellan distriksköterskor och läkare, vilket är särskilt viktigt i socialt utsatta områden, kommer att drabbas negativt av en sådan reform.

Min kommentar, och vad jag också tagit med mig från sommaren i det privata vårdföretaget, är att helhetssynen går förlorad. Kompetens ska samlas, utvärderas och utbytas för att sedan spridas utifrån en jämlikhetsprincip. Låter det flummigt? Det är det inte. Flummigt är däremot när vårdföretag ska konkurrera om sina patienter.

I Sverige borde vi satsa mer på primärvården, den når ut till människor. Primärvårdens roll inom hälsoprevention borde förstärkas istället för att slås ut. Satsning på prevention blir ALDRIG lönsam samma år som den genomförs. Istället tar det åtskilliga år, ibland decennier, att gå med "vinst". Den vinsten lockar inte privata vårdföretagare.

Jag valde Vårby vårdcentral för några veckor sedan, men visst borde jag valt en privat på Östermalm. Jag har ju faktiskt råd att åka över hela stan för ett vårdbesök. Mina personliga tvivel om vården i Vårby finns, för jag undrar om de bästa läkarna verkligen vill jobba här. Läkare flyttar till resurserna, det ser vi inte minst globalt, och visst vill även läkare arbeta på den vårdcentral som kan erbjuda bäst lönevillkor. På vilken vårdcental tror du man kan betala sin personal mest? På den där överklassens friska befolkning är en majoritet, eller där mer socialt utsatta människor med större (resurskrävande) behov finns?

Chris Heister, landstingsråd i Stockholms län och naturligtvis moderat, säger att det geografiska perspektivet inte är intressant längre. Du väljer själv var du vill få vård. Jag hävdar att en sådan reform snarare segmenterar segregationen. Du väljer den plats där du känner dig ("och hör") hemma. Val är inte fria utan präglade av ett socialt sammanhang, som inte av naturen skapar jämlikhet. Det krävs en politisk vilja att bryta strukturer (mönster) och då måste man inse att resursfördelning är ett nyckelverktyg. Alla patienter kostar inte lika mycket och är definitivt inte lika "attraktiva" på vårdmarknaden. Självklart kommer attraktionen att vara utgångspunkten när Vårdval Stockholm startar. Aktörerna ska ha en affärsidé, hur skulle det annars se ut i konkurrensens förlovade land.

Kom tillbaka om tio år så utvärderar vi. Jag väntar.

1 kommentar:

Tony sa...

Om jag förstått vad alliansen håller på med i Stockholms läns landsting, så är det med blandade känslor som man ser fram emot att vinna tillbaka makten nästa val.

Det lär hinna grävas tämligen djupa hål i kassakistan med deras politik...