onsdag, september 19, 2007

Vi är där NU.

Jag sitter och filar på en text om utvecklingen inom den offentliga sektorn som pågår i Sverige. Det går väldigt fort nu. Sverige säljer ut, mer än vi tror. Borgerliga företrädare ser det som en självklarhet, det är ok att vård handlar om vinst, kunder och konkurrens. Och som jag skrivit här på bloggen tidigare; så länge det är offentligt finansierat är det lätt att driva igenom sin politik. Men det är inget systemskifte inlett av borgarna. Det började för länge sedan.

Under en föreläsning om hälsosystem fick jag min föreställningvärld omkullkastad. Igen. Av alla läkarbesök som gjordes i Sverige år 2004 var 28 procent gjorda hos privatläkare. Uppdelat efter län blir de regionala skillnaderna tydliga. Hela 42 procent i Stockholm, men bara 3 procent i Kronoberg.

Innan jag flyttade till Stockholm trodde jag verkligen inte att de privata vårdgivarna var så många. Jag trodde att det var en utveckling som vi skulle förhindra, inte att den redan var så långt gången. Tolv år av socialdemokratiskt styre har möjligen saktat ner farten, men absolut inte förhindrat privatiseringen. Landstingssystemet skapar en allt tydligare federal inrikting, men även nationellt är kursen väldigt klar. Välfärden ska säljas ut, trots att Sverige visat att en gemensam välfärd också skapar enorm tillväxt. För enligt liberalt ekonomiskt perspektiv skapar privatisering effektivitet.

Det gäller skolan, vården och omsorgen. Kommunala skolor läggs ner för att de inte klarar elevtappet till friskolor. I Stockholms län är inte valet av en kommunal skola i kommunen längre givet. Vart tog valfriheten vägen? Vårdcentralernas preventiva arbete grusas på grund av vårdval Stockholm som nu genomförs. Omsorgen om de äldre är uppdelad i stora globala vårdbolag, eller i små famljeföretag där helheten inte kan tillgodoses.

Vi är där NU. Inte i morgon, utan nu. Och jag undrar hur det socialdemokratiska partiet ska hantera detta faktum. Stoppa inte huvudet i sanden utan försvara vår gemensamma välfärd!

Inga kommentarer: