tisdag, september 11, 2007

Specialpedagogik

DNdebatt: Lärarförbundet tillsammans med GU visar i sin undersökning att det specialpedagogiska stödet till lågpresterande elever inte fungerar.

"Studien visar att andelen elever som efter årskurs 9 saknar godkänt betyg i matematik, engelska och svenska är betydligt högre bland de elever som under sin grundskoletid fått specialpedagogiskt stöd."

"Trots att skolan lägger ned resurser på att ge elever med svårigheter extra stöd för att klara studierna lyckas långt ifrån alla barn nå kunskapsmålen. Enligt statistisk från Skolverket är 11,4 procent av eleverna som gick ut nionde klass i våras inte behöriga till gymnasiet. Det är det sämsta resultatet Skolverket uppmätt den senaste tioårsperioden."

De kräver:
1. Mer forskning
2. Mindre skolklasser
3. Förbättrad behörighet hos speciallärare

Tack för en nyanserad debatt!

Inga kommentarer: