fredag, september 07, 2007

Tio år senare

Stockholms Stads jämställdhetspolicydokument är snart tio år gammal. Hmm...

1 kommentar:

RikardNielsen sa...

Hej! Johanna du tar upp en viktig problematik kring jämställdhetsplaner nämligen att de finns men sällan uppmärksammas.

Den stora utmaningen tror jag är att verkligen förankra jämställdhetsplanen i organisationen snarare än att skriva en ny.

Sen kan man ju fundera på vissa tolkningar inom LPO94 som säger att sex och samlevnad ska tas upp i alla ämnen.

Hur ska man realisera detta i matte, fysik och liknande. Med andra det är viktig att de planer som skrivs också överensstämmer med verklighetens praktiska möjligheter.

Är det rent allmänt så att jämställdhetsplaner sällan revideras och uppmärksammas?

Hälsningar Rikard