tisdag, juni 19, 2007

En debatt om vårt samhället

Vi behöver mer kapitalism

DEBATT Debatt. Kapitalism, d.v.s marknadsekonomi, är ett fantastiskt ekonomiskt system som skapar välstånd och utveckling. En av egenskaperna hos kapitalism är att den fria marknaden existerar utan tvång. Alla utbyten av varor och tjänster sker för att båda parter ömsesidigt tjänar på bytet. Välstånd skapas när människor specialiserar sig och gör saker bättre.

Det är människor, deras idéer och strävan, som har gjort vår värld till den fantastiska plats den är idag. I marknadsekonomier hittar man på nya saker och förbättrar hela tiden, annars kan man inte sälja sina varor. Detta är utvecklingsdrivande. Det är inte politiska beslut, statliga utredningar eller riksdagsledamöter som fört mänskligheten framåt. Det är fria människor som gör saker tillsammans, det vill säga kapitalism.

I västvärlden har vi haft kapitalism knappt två sekel, under den tiden har västvärlden haft en enorm utveckling. I Kina har man gått från de kommunistiska idealen och istället infört viss marknadsekonomi, med miljontals människor som dagligen lyfts ur fattigdom och misär som följd. Taiwan har redan gjort resan och är idag ett av världens rikaste länder.

Världen behöver inte mindre kapitalism, utan mer!

Malin Wickberg
distriktsordförande
Moderata ungdomsförb., S ÄlvsborgVärlden kan bättre!

DEBATT Debatt. Malin Wickberg, MUF Södra Älvsborg, skriver i BT 8/6 om en fantastisk värld som är skapad av kapitalismen och låter nöjd och belåten med hur sakernas tillstånd är. Vi som demokratiska socialister håller inte med. För visst kan världen bättre än så som det ser ut idag?

Det stämmer att tillväxt gör världen rikare men det är inte trovärdigt att hävda att världen får ökad rikedom utan att också diskutera hur dessa rikedomar är fördelade. Vilka tjänar mest och vilka tjänar ingenting på att kapitalismen breder ut sig? Makt, pengar och rikedom är relativa, inte absoluta. Det är oerhört naivt av MUF att argumentera att alla tjänar på kapitalism, när vi vet att så många människor samtidigt fortfarande lever i fattigdom och framför allt att många även drabbats av fattigdomen under kapitalistisk flagg.

Välfärdsstaterna kommer alltid att kräva en blandekonomi som är beredd att omfördela resurser i syfte att försvara människors rättigheter och behov. Marknadsekonomin är inte socialt orienterad, den struntar faktiskt fullständigt i hur arbetsförhållandena i industrin ser ut, eller hur miljön drabbas av alla avgaser som transporterna orsakar, eller hur konsumtionssamhället egentligen kräver ytterligare fem jordklot. Så länge den kapitalistiska verksamheten inbringar vinst och mervärde till ägarna kommer den att fortgå. Vinsten är överordnat allt. Värden som utbildning åt alla, rätt till sjukvård eller friska sjöar och skogar finns inte med i kapitalismens beräkningar. Kapitalismen har gått över lik tidigare och kommer att fortsätta att göra det om inte de demokratiska värdena lyckas hävda sig i större utsträckning.

Genom att skriva att politiska beslut och den demokratiska processen inte driver utvecklingen, menar Malin Wickberg alltså att den demokratiska utvecklingen är helt underordnad den kapitalistiska. Är inte värdena av demokrati och mänskliga rättigheter den viktigaste utvecklingen i världen? Ska vi acceptera Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna så länge de håller sig till kapitalistiska värden? Det är en skrämmande demokratisyn som Malin Wickberg presenterar. Om hon tycker att kapitalismen är den bästa härskaren borde hon omgående avveckla sig själv och låta värden som att "veta vad man vill ha och sedan ta det" råda på planeten jorden. Så får vi se hur fantastiskt den världen kommer att utvecklas.

Mindre plakatviftande argument krävs även från MUF:s håll och ett tydligare problematiserande av hur världen ser ut krävs för att vara trovärdig i sin politik.

Johanna Falk
förbundsstyrelseledamot S-studenter
Anders Österberg
förbundsstyrelseledamot SSU

Inga kommentarer: