onsdag, maj 09, 2007

"Vem ska man tro på, tro på, tro på..."

Såhär olika kan man se på folkhälsopolitikens roll i det svenska samhället.

Alt 1.

"Samtidigt tänker Fredrick Federley lyfta ännu en fråga – folkhälsopolitiken.

–Vi har ganska grovt kapitulerat inför en övertro på att politiker och staten kan fixa allting. Men om människan inte sköter sin hälsa är det människan själv som måste ta tag i det.

Därför vill han ”omedelbart” lägga ned Folkhälsoinstitutet.

–Jag vet att jag blir tjock om jag äter två påsar chips om dagen, och att jag får ont i huvudet om jag dricker för mycket sprit. Det behövs ingen propagandamyndighet som skriver folk på näsan hur de ska leva sitt liv. Svenskarna är inte dumma i huvudet."

Alt 2.

"Gunnar Ågren är generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut sedan 1999. Han är läkare och doktor i medicinsk vetenskap, alkoholläkare och har tidigare varit landstingsråd med ansvar för folkhälsofrågor i Stockholm.

– Ytterst handlar folkhälsa om i vilket samhälle vi vill leva. Det finns ett nära samband mellan demokrati, delaktighet, jämlikhet och social trygghet å ena sidan och en bra folkhälsa å den andra. Målet för den nya folkhälsopolitiken är att människors hälsa ska ses som ett av de allra mest angelägna övergripande målen för hela samhällspolitiken, kommenterar Gunnar Ågren."

Inga kommentarer: