tisdag, september 19, 2006

Och vad har moderaterna gjort?

I en kommun som haft borgerligt styre i ÅTTA år.

Så är står det i dagens Borås Tidning.

Borås bygger lite och växer för långsamt
Borås har sämre utveckling än jämförbara kommuner. Det visar en sammanställning i BT:s bilaga Sjuhärads Affärer. Bostadsbyggandet har under fem år varit lägst bland landets 18 största städer. Och befolkningstillväxten i procent under tio år är bara hälften så stor som i flera jämförbara städer.

Kolla hela artikeln i moderata Borås tidning.
Solveig är ödmjuk och tar på sig en del av ansvaret också.

Inga kommentarer: