måndag, oktober 01, 2007

Allt mer blir medikaliserat

Idag var jag på introduktion till en kurs som verkar riktigt bra. Mycket ska tydligen handla om utvärdering av folkhälsoarbete och granskning av olika projekt i myndigheter, kommun och landsting. Det blir ett viktigt redskap för att förstå och granska hur folkhälsoarbetet faktiskt bedrivs. Dessutom ska det varvas med praktik.

Det är väldigt passande att jag har inhandlat antologin Hälsans styrning av arbetet, just denna höst. Jag skrev tidigare här på bloggen om en essä som publicerade i DN för några veckor sedan, av en person som var medförfattare i just denna antologi. Han skrev om etik i folkhälsoarbetet, men antologin innehåller andra riktigt intressanta texter om utvecklingen. Första kapitlet Medikalisering av arbetslöshet, av Mikael Holmqvist och Christian Maravelias, avslutas på följande sätt:

Länge har medicinen varit en metod för att skapa arbetsförmåga genom att förebygga, bota och rehabilitera sjukdomar och ohälsa. Så är det även idag. Men medicinen har också blivit en mekanism för att skapa arbetsförmåga hos människor genom att medikalisera arbetslöshet.

Visst känner vi igen den utvecklingen. Det blir individens eget fel när organisationen klassificerar den arbetslöse efter arbetshandikappskodning, istället för att arbetsmarknadens intresse och konflikten mellan arbete och kapital finns med i analysen. Det är en utvecking som ökar i hastighet genom Alliansens arbetsmarknadspolitik. Visst känner ni igen retoriken?

Återkommer med nästa kapitel om internet, hälsa och medikalisering. Det får ni inte missa ;)

Inga kommentarer: