måndag, oktober 15, 2007

Sammanfattning av dagens lokalnyheter

Jaha. Borgarna i Stockholm Stad höjer avgiften till musikskolan KRAFTIGT. Vanliga avgifter höjs från 150 kr till 450 kr. Att sjunga i kör, eller spela i orkester kommer att kosta 500 kr per termin, istället för nuvarande 250 kr.

Härligt, nu när det finns "så lite" pengar i stadens kassa! Det är faktisk klassisk högerpolitik, och det missgynnar både låg- och medelklassens barn.

Och sedan är det dags att privatisera ännu en kommunal gymnasieskola. Avknoppningar är mycket populärt i dessa trakter. Tibblegymnasieskola i Täby och nu då Björkhagens skola i staden reas ut som om det inte spelar kommunerna i Stockholms län någon som helst roll att lokaler, material och lärare också har ett värde. Och självklart; att driva gymnasieskola är inte en kärnverksamhet.

Och sedan säljer staden ut tomträtter. HSB protesterar.

Inga kommentarer: