torsdag, oktober 18, 2007

Mera CHESS åt Världen!

Ni missade väl inte DNdebatt idag. Generella välfärdssystem är mest framgångsrikt för folkhälsan! Se, nu finns det forskning på detta, även när det gäller spädbarnsdödlighet och medellivslängd. Allt detta inom ramen för NEWS-projektet. Delaktiga är forskningsinstitutionen CHESS (där jag vill läsa min master, och i hemlighet skulle vilja forska i framtiden, fast det måste man vara grymt smart för att göra).

Inledningsanförandet hölls av en borgerlig minister med särskilt ansvar för dessa frågor. Inga namn nämnda. Det är mycket man kan säga om hennes tal, men när hon avslutade med att säga hur fantastiskt bra det är att det numera finns så många tidningar om hur man äter rätt, tränar och hanterar stress, ja kort och gott vårdar sin hälsa som hon sammanfattade det, då förstår man vilket helt annorlunda perspektiv hon har på samhället. Annorlunda i det avseende att vi är "ganska många" som anser att denna hetskultur kring hälsa, utseende och beteendenormer är en starkt bidragande orsak till ungas ökade ohälsa och till felaktiga självbilder hos både unga och vuxna; mest drabbade är kvinnor.

Folkhälsa ska kommuniceras, men knappast genom de tidningar som ministern hyllade i sitt tal.

Inga kommentarer: