torsdag, mars 08, 2007

Fan, va lång tid detta tar!!!


1921: Kvinnor får samma rösträtt som männen och blir valbara. Gift kvinna blir myndig vid 21års ålder. Man och kvinna likställs i den nya giftermålsbalken. Kerstin Hesselgren blir första kvinna i riksdagen.

1923: Kvinnor jämställs med män vad gäler innehav av statlig tjänst, med undantag för tjänster sm kräver utövande av våld, samt präst och domartjänster.

1927: Statliga läroverk öppnas för flickor med samma villkor som för pojkar.

1931: Yrkeskvinnors klubb bildas i Stockholm.

1935: Kvinnor får samma rätt till folkpension som män

1037-38: En mängd lagar om mödrarskap och barnavård träder i kraft. Förbudet mot att använda preventivmedel upphävs.

1939: Graviditet eller förlossning kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor ur statlig tjänst. Inte heller trolovning eller giftermål.

1946: Kvinnor får rätt till alla statliga tjänster med lika lön, dock fortfarande med undantag av präst- och militärtjänster.

1947: Allmänna barnbidrag införs. Karin Kock blir Sveriges första kvinnliga statsråd.

1949: Kvinnan, vid sidan av mannen, erkänns som förmyndare för sina barn.

1955: Kvinnan får rätt till 90 dagars mammaledighet.

1958: Kvinnor får rätt att bli präster.

1962: Riksdagen ansluter sig till FN-konventionen om lika lön för lika arbete.

1964: P-pillren introducerades i Sverige.

1971: Sambeskattning av hushåll avvecklas, särbeskattning införs.

1974: Föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns födelse genom att föräldraförsäkringen införs.

1975: Ny abortlag införs. Kvinnan själv bestämmer om abort t o m 12:e graviditetsveckan.

1979: Småbarnsföräldrar får rätt till sex timmars arbetsdag.

1980: Lag mot könsdiskriminering införs i arbetslivet. Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) införs.

1981: Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal.

1982: ATP-poäng för vård av barn i hemmet. Jämställdhetsavtal SAF-PTK för den privata arbetsmarknaden.

1983: Alla yrken öppnas för kvinnor. Även försvaret.

1984: Skärpning av lagar om kvinnors och barns rättställning vid brott som incest och sexuella övergrepp.

1085: Karin Söder blir första kvinnniga partiledare.

1992: Ingegärd Troedsson blir riksdagens första kvinnliga talman.

1998: Lagförbud mot könsstympning av kvinnor. Jämställdhetslagen skärps avseende sexuella trakasserier.

1999: Köp av sexuella tjänster förbjuds enligt lag, den s k sexköpslagen.

2001: Jämställdhetslagen skärps, arbetsgivare ska analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför samma arbete.

2005: Partiet Feministiskt initiativ bildadas men kommer inte in i riksdagen.

2006: Förslag på delad föräldraförsäkring, där hälften av dagarna öronmärks åt pappan.

Källa: DN.se

2007-08: Jämställdhetsplanen för jämställda löner i offentlig sektor avskaffas. Hushållsnära tjänster och vårdnadsbidrag införs. More to come!

Mer info:
S-kvinnors hemsida (fler årtal)
Avhandling Health, economics, and feminism: on judging fairness and reform (för folkhälsan)

3 kommentarer:

Johan sa...

tänkvärt läsning! fyller på med några årtal till.

1976 - första kvinniga utrikesministern i sverige

1982 - miljöpartiet är först med kvoterade listor

1984 - mp inför språkrörssystemet, men (i teorin) två jämställda språkrör, ett av vardera kön

1991 - första kvinnliga finansministern i sverige

2007 - s får sin första kvinnliga partiledare

Johan sa...

men=med, hrmpf!

elo sa...

åh! senast i morse satt jag med just den avhandlingen, månsdotter är en sån PÄRLA.