fredag, mars 23, 2007

Äntligen diskuteras presstödet öppet

För några månaders sedan sändes ett reportage på P1 om hur det svenska presstödet hade börjat diskuterats i EU-korridorerna i Bryssel. Det skulle undersökas om detta statliga stöd till svenska tidningar kunde strida mot EG-fördraget om statligt stöd.

Det här är verkligen inte roligt. Vi har hört det förut: Staten snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad. Men den svenska ekonomin är en blandekonomi. Staten lägger sig i och reglerar ekonomin på flera områden, därför att marknaden är en bra tjänare men en usel herre. Det gäller även på detta område.

Men det tycker inte moderaterna i riksdagen. På DNdebatt idag vill de använda EU för att just avskaffa presstödet. De skriver:

"EU-kommissionen i Bryssel har tröttnat. Nu görs en allmän översyn för att granska överensstämmelsen med de gemensamma regelverken för en fri ekonomi utan snedvridande och diskriminerande statliga stöd."
Jag har tröttnat på att EU nallar på område efter område där det finns kapacitet att utveckla samhället både när det gäller mångfald och trygghet.

"Det råder ingen brist i åsiktsbildningen i svensk samhällssdebatt i stort."
Det kanske en moderat kan hålla med om, men inte en sosse. Presstödet fyller en viktig funktion men trots det har några få tidningar blivit allt starkare det senaste decenniet. Därför skulle presstödet kunna göras om.

Vi vet att dett finns en klar majoritet för bevarandet av presstödet i riksdagen, med moderaterna och folkpartisterna i minoritet.
Tack och lov för det.

"För många är åsiktsutbytet via Internet eller en stark lokalradio långt viktigare än at det skall finnas ännu en tryckt lokaltidning på orten."
Kommunstyrelsens ordförande i Borås, moderaten Björn Bergkvist sa i samband med Pinocchiodemonstrationen att Borås tidning är en monopoltidning. Så sant. Borås behöver mångfald på tidningar för att stimulera debatten. Vad som skrivs i tidningar kommenteras på lokalradion och i bloggar. Så fungerar journalistiken.

1 kommentar:

Daniel sa...

Tycker du verkligen att marknaden är en så bra tjänare?

Hoppas du hade en trevlig kväll på kongressen, förresten. Det hade jag på mitt håll!