torsdag, mars 29, 2007

Alla får köpa, alla som vill...eller kan.

Borgarnas förslag om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter tydliggörs på DNdebatt idag. Det är Kristina Alvedal, bostads- och integrationsborgarråd i Stockholms stad som skriver:

"Många pekar på det erbjudande om friköp som ges i Stockholm, och den ombildning som sker i många andra kommuner runt om i landet, som det främsta hotet mot hyresrättens existens. Så är det inte. Tvärtom kan konstateras att allmännyttan i Stockholm är mycket dominerande jämfört med i andra städer. I Stockholm utgör allmännyttan cirka 25 procent av boendet, jämfört med exempelvis 15 procent i Malmö."

25 procent är enligt Kristina Alvedal en ”mycket dominerande” siffra. Hmm, undrar hur det gick för henne i procenträkning på matematiklektionerna.

1 kommentar:

Heiti Ernits sa...

Det känns nästan som att de försöker ta fokus från ombildningen av hyresrätter...släta över det...