måndag, mars 26, 2007

Oemotsagd gubbe II

Nej, jag kan inte hålla mig, trots att jag borde plugga statsvetenskap till tentan på fredag.

Gubbe nummer II är den tyske ekonomiprofessor Hans-Werner Sinn, och han bjöds in av Lars Leijonborg idag till det globaliseringsråd som regeringen instiftat. Om det är denna professors "lysande analys" som ska gälla då är det dags att bli mörkrädd på riktigt. Naturligtvis valde Leijonborg att inte kommentera inlägget själv. Ingen hade förväntat sig det av honom heller.

Jag väljar att citera Hans-Werner Sinn ordagrant här, sedan får ni själva avgöra vilken jobbpolitik ni tror regeringen kommer att bedriva och om ni tror att den är etisk, solidarisk, effektiv, förenlig med den välfärdsmodell som svenska folket stöder och huruvida moderaterna verkligen står på löntagarnas sida eller bara vill piska dem så hårt det går.

Var så goda!

"I västvärldens välfärdsstater hjälper staten dem som är arbetslösa. Man får pengar om man inte jobbar, men inte om man jobbar. Därmed blir staten en konkurrent på arbetsmarknaden. Det uppstår en konflikt. För att undvika detta bör staten istället ge folk pengar när de arbetar snarare än när de avstår från att arbeta."

Inga kommentarer: