måndag, mars 26, 2007

Två tredjedelssamhället


Metro rapporterar att vallöftet till fattiga blev klipp för rika. Jobbavdraget har visat sitt rätta ansikte.

"Finansminister Anders Borg har utlovat att tre fjärdedelar av regeringens jobbavdrag ska gå till låg- och medelinkomsttagare. Men i verkligheten går 60 procent av jobbavdraget till den rikaste tredjedelen av befolkningen."

"Men nästan två tredjedelar av jobbavdraget – drygt 23,6 miljarder kronor – går till den rikaste tredjedelen av befolkningen. Medelinkomsttagarna får nöja sig med hälften (12,8 miljarder kronor) och den fattigaste tredjedelen av befolkningen får sam-manlagt 3,4 miljarder kronor att dela på."

Aftonbladet har inlett en artikelserie om jobb, låglönejobb.

Inga kommentarer: