lördag, april 14, 2007

Borgs insikter


På måndag presenterar regeringen sin vårproposition. I ekonomidelen i DN idag kommenterar finansminster Borg sina reformer hittills. Han gör följande medgivanden, eller ska vi kalla dem insikter?

Insikt 1: Visst medger han att slopandet förmögenhets- och fastighetsskatten "mest gynnat de som har mycket mer än dem som har lite".

Insikt 2: "Vi har haft en jobbtillväxt under cirka tio månader. Och jag hade inte räknat med att vi skulle ha brist på arbetskraft i flera branscher samtidigt som en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. "

Slutsats:
Den strukturella arbetslösheten löser man inte enbart med hög tillväxt. Den ställer krav på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Detta var vad sossarna sa hela valrörelsen. Det är därför utbildningsmöjligheter som en åtgärd i arbetsmarknadspolitiken är så viktig. Det är synd att Borg inte hann synka sin insikt med Littorin innan denne avskaffade utbildningsmöjligheterna för arbetslösa ungdomar för att istället kräva att ungdomar ska söka jobb 30 timmar i veckan. Om det inte finns jobb för din kompetens så blir inte jobben fler ju längre du söker efter dem. Den berömda "matchningen" blir betydligt mer effektiv och verksam OM du får väglednig till hur du ska få kompetens till de lediga jobb som finns, eller hur du ska kunna konkurrera om ditt drömjobb.

Men självklart är Littorins förslag ännu ett led i att skapa en grupp människor som är utelämnade till en kommande låglönemarknad. Det blir bara tydligare och tydligare, inte minst med tanke på minskningen av platser på vuxenutbildningar och högskolor.

Håll i hatten! The Vind Is Vänding!

1 kommentar:

Anonym sa...

För det första har du helt rätt en aktiv arbetsmarknadspolitik är mycket viktig. Dock så var jag för tre år sedan själv med i åtgärdsprogrammet ungdomsgarantin efter att hoppat av mina studier på chalmers för att söka jobb. Tyvärr fick jag nästan ingen hjälp med någonting det enda jag blev erbjuden var att delta i arbetslag och klippa gräs eller sortera kläder.

Tanken med ungdomsgarantin var god. Det var nog tyvärr dock så att den mest inriktade sig ungdomar med en praktisk gymnasieutbildning som ville jobba som bilmekaniker eller nått men behövde läsa upp sina betyg eller få praktik. Problemet var nog att den inte hade tillräckligt med åtgärder för att möta ungdomar med helt okay gymnasiebetyg från teoretiska program som läst en del poäng på högskolan och behövde praktik inom mer kvalificerade områden såsom data, administration och ekonomi för att öka sin kompetens på arbetsmarknaden.

Vidare var ersättningen till skillnad vad som har sagt på vissa sosse bloggar inte särskilt hög antingen fick man alfakassa eller aktivtetsstöd om man inte hade alfakassa ca 180kr/dag=lite över 3000kr/mån.

Det kan hände att den garanti som nu införs kanske har vissa positiva inslag med bättre matchningsmöjligheter. Det är dock helgalet att höja kraven och ta bort utbilningsmöjligheterna. Med andra orsd vi bör studera alliansens förslag och se om det fanns något i det som kunde förbättrat vår ungdomsgarantin..

Hälsningar Rikard