torsdag, april 26, 2007

Vårflammeskandalen fördjupas!

Nu har även två lärare på Sven Eriksson skolan reagerat, enligt BT:s nätupplaga. Äntligen! En av dem är faktiskt min gamla svensklärare, och jag gick i en av hans första klasser. Vi tänkte ofta att han måste undrat vart han egentligen hade kommit. Schysst att han agerar nu!

De anmäler Vårflammans annonser till Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK). Klockrent!!!

Med motiveringan "Vi anser att flera av annonserna bygger på klassisk sexism, förlegade könsroller, samt är nedvärderande och objektifierande för kvinnor". Klockrent igen!!!

Inga kommentarer: