måndag, april 30, 2007

Bostadspolitiken till salu!

Bostadspolitiken är ett av samhällets absolut viktigaste verktyg i kampen mot klassamhället. Men rätten till bostad blir mer och mer underordnad och hotad av av marknadens intressen.

Redan här kanske du slutar att läsa. "Nej, inte det tjatet igen! Vilken verklighetsflykt, hon ägnar sig åt! Man måste ju köpa och sälja, konkurrerande marknader är den ekonomiska liberalismen grundelement, ju. "

Men jag tar mig rätten att fly från "verkligheten" och "den enda vägen", den som alltför många har gått in på, SAMTIDIGT som de kritiserar hur samhället blir hårdare och omänskligare. " Idag är det halvårsrapporten som styr", sa en person till mig under en diskussion i påskas. Och jag är beredd att hålla med.

Min mest grundläggande kritik mot EU ligger just där: Konkurrensen före människans rätt till...ja, ganska många saker. Så låter det ju inte när EU-vännerna talar om ett socialt Europa, men det är svårt att tro på ett socialt Europa när det mesta ska underställas marknaden, även om valinformationen från våra socialdemokratiska EU-parlamentariker skriver "full sysselsättning" och "socialt Europa" i varenda mening.

Jag tror också att det finns en mängd frågor som Europas länder måste samarbeta inom. Jag är inte dum. Men vad spelar samarbete för roll när de grundläggande ekonomiska förutsättningarna är gjutna i sten? Vad spelar det för roll när kommissionen säger sitt och hävdar att allt statligt stöd är konkurrenssnedvridande?

Dagens exempel är just bostadsmarknaden och allmännyttan. Läs här om hur Odell ska försvara allmännyttan, nu när Fastighetsägarna har gjort två anmälningar till EU-kommissionen, "för att Sverige ger otillåtet statsstöd till de kommunala bostadsbolagen och därmed snedvrida konkurrensen". Mest troligt är att någon form av övergångsavtal tecknas, där man från svenskt håll egentligen inte vet vad man kommit överens om. Den som lever får se.

Återkommer med en fallstudie.

1 kommentar:

Heiti Ernits sa...

"Nej, inte det tjatet igen"

Det är inget tjat =)
Det är ett viktigt budskap som måste ut om och om igen...
Det är viktiga styrinstrument för samhällsutveckling som håller på att raseras, konsekvenserna för avvecklingen är irreversibla.