måndag, april 02, 2007

Odell har sin agenda klar


Odell har det inte lätt nu, eller så njuter han kanske av att det byggs betydligt färre hyresrätter i Sverige eller att servicen från myndigheter till medborgarna befaras bli allt sämre.

1. För det första, regeringen slopade byggstödet och räntebidraget vid årskiftet. Hyresgästföreningen rapporterar att de kommunala bostadsbolagen ställer in bygget av 6 000 hyresrätter och att de privata byggbolagen minskar sitt byggande från 8 000 hyresrätter till 3 000 stycken. Och detta är bara för 2007. Hur ska det se ut nästa år, och nästa år och nästa år och nästa... Odell skyddar sig med att byggsektorn bygger som aldrig förr, för det är ju högkonjunktur, men han verkar inte förstå att det skulle kunna byggas betydligt mer av hyresrätter som är en boendeform för alla. Han verkar inte heller förstå att högkonjunkturen inte håller i sig år efter år efter år, efter år...

Staten ska inte lägga sig i byggmarkanden. Det är Odells enkla svar. Faktum är dock, enligt Hyresgästföreningen att staten genom att slopa stödet för hyresrätter snedvirder konkurrensen inom byggsektorn, eftersom både villor och bostadsrätter är avdragsgilla.

2. Fackförbundet ST rapporterar idag om utvecklingen inom statliga myndigheter. Hela 9 000 statliga jobb är hotade och medborgarna kommer att drabbas av sämre service och längre väntetider. Detta kommer att innebära mindre trygghet för de anställda och för medborgarna. I veckan kunde vi höra hur Försäkringskassan ska satsa på internet istället för personlig service, något som kan funka bra för en del, men betydligt sämre för andra grupper.

Den huvudsakliga poängen är att statens försämrade tillgänglighet undergräver medborgarnas förtroende, alltså mindre legitimitet för staten. Det är inte märkligt i sig. När regeringen nu säljer ut statliga bolad för flera miljarder kronor, rimmar det riktigt illa att staten måste spara i sin verksamhet för medborgarna.

Visst har borgarna sin agenda, visst har de. Och vilka grupper i samhället drabbas mest av det systemskiftet?

Inga kommentarer: