onsdag, januari 17, 2007

Ny kurs. Nya upptäckter, eller???

Vi diskuterar bestämningsfaktorer, faktorer, orsaker, indikatorer, mått och social position i den nya kursen. Nedan finner ni en liten sammanfattning och ett talande diagram.

Bestämningsfaktorer för hälsa är:
- ålder, kön, ärftliga faktorer
- individuella levnadsvanor, livsstil
- inflytande från familj, vänner, omgivning
- arbets- och levnadsvillkor
- allmänna sociala, ekonomiska, kulturella förhållanden (inkl. lagstiftning)

Olika faktorer som påverkar din sociala position är:
- utbildning
- yrke
- inkomst
- boende
- bekvämlighetsvaror/tjänster
- geografiskt och kontextuellt bundna variabler
- kombinationer av ovanstående till index

Orsaker som leder till ojämlikhet i hälsa är:
- uppväxtförhållanden
- utbildning
- social bostadsmiljö
- psykosocial arbetsmiljö
- egonomisk arbetsmiljö
- marginalisering
- inkomst
- fysisk miljö
- levnadsvanor (rökning, alkohol, fysisk inaktivitet, kost)
- skador
- tillgång till vård

Indikatorer är den sociala gradient som finns inom:
- hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kroniska lidelser, övervikt
- olyckor, självmord
- socialojämlikhet vid livets start


Hälsovanor bland 13-18-åringar i familjer
med svag ekonomi jämfört med övriga familjer


Källa: Folkhälsorapporten 2005: Levnadsnivåundersökningen 2000, SOFI och Undersökningen av levnadsförhållanden 2001/02, SCB.

Inga kommentarer: