torsdag, januari 04, 2007

Go, Maud! Go, Maud!Nu finns det ett förslag från näringsdepartementet som innebär att a-kassedagarna snabbare kommer att ta slut. Även dagarna i arbetsförmedlingens program ska nämligen ingå i de 300 a-kassedagarna. Dessutom ska möjligheten till förlängd ersättningstid försvinna.
Förändringarna ska, enligt förslaget, börja gälla från 1 juli i år.

Motivering till förslagen: Mer rättvisa mellan de arbetslösa.

Regeringens fokus har mest legat koncentrerat sig på att forma en tillräckligt hård och snabb piska mot människor istället för att erbjuda nya jobb. Samtidigt kommer det en massa nya jobb tack vare den goda ekonomiska konjunkturen och en inte alls så dålig politik av den tidigare sosseregeringen. Hur blir det sedan om/när konjunkturen blir sämre? Den kan faktiskt inte slå rekord i all evighet. Vilka kommer att drabbas värst då, Maud? Vems rättigheter är starkast då?

Inga kommentarer: