tisdag, januari 23, 2007

Mitt viktigaste inlägg någonsin

Tendens är kanske P1:s bästa program. Här finns TID för lugna intervjuer och fördjupande reflektioner.

Dagens program
borde ni FAKTISKT lyssna på, allihopa!!! Det handlar om våldtäkt och vården.

För drygt ett år sedan öppnade en akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm. Detta är den första i landet, och här prioriteras kvinnorna. Särskilt utbildad personal finns tillgänglig och miljön skiljer sig från vanliga akutmottagningar på flera sätt för att skapa trygga förhållanden. Akuten har ett nära samarbete med polisen efter som en majoritet av kvinnorna som kommer dit gör det genom polisen.

Bemötandet baseras på trygghet och kontroll för kvinnan. Kliniska prov/tekniska bevis samlas vid en klinisk undersökning, men inget genomförs utan kvinnas tillåtelse. Kvinnan ska inte heller behöva berätta sin historia om och om igen för olika personal. Kaoset som uppstår inom kvinnan ska bemötas varsamt. Här finns tid, kvinnan träffar en kurator när hon själv är redo för att prata. Skammen och skulden som uppstår vid en våldtäkt kan bemötas av erfaren personal som kan det psykologiska mönstret och är medveten om de egna attityderna gentemot våldtäkt som fenomen. Aldrig någonsin får personal ge offret skulden, aldrig, aldrig någonsin. Efter chockfasen är den främsta boten att prata, prata och prata om det som inträffat men det måste vara på de utsattas villkor.

Under år 2006 tog denna unika akut emot 600 kvinnor som våldtagits. Hälften av dem kände våldtäktsmannen. Sju procent av dem var under 15 år. Största gruppen var mellan 20-25 år. Vetskapen om akuten är antagligen inte särskilt utbredd, av det skälet kan antalet patienter öka allteftersom informationen sprids.

Visste ni att våldtäktsmän nästan ALDRIG får orgasm? Våldtäkten är i huvudsak inte en sexualakt för mannen, utan en maktakt. Han drivs inte av lust. Stönandet är inte ett tecken på njutning utan på viljan att kränka och förnedra.

Visste ni att näst efter att förlora ett barn, kommer våldtäkt på traumaskalan. Därför behövs denna akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset. Endast ett fåtal landsting uppfyller de krav som finns på vårdens bemötande av kvinnor utsatta för våldtäkt. Nu ska jag undersöka vad Västra Götalandsregionen gör på detta område.

Inga kommentarer: