tisdag, januari 23, 2007

Nu är moderaterna och folkpartiet oense, igen.Det är inte enbart synen på jobbskapande åtgärder som skiljer fp och moderaterna åt, se blogginlägget om dokumentären 100 dagar. Nu har även kulturministern (m) och utbildningsministern (fp) råkat i luven på varandra.

Leijonborg presenterar idag på DN Debatt en omvälvande förändring av presstöd, finansiering av kvalitetsproduktion i radio och tv etc. Inte så oväntat varnar tidningsutgivarna för folkpartiets förlag men att även kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (stoppa in så många h:n det går!) motsätter sig förslaget är däremot överraskande. Kulturministern vill bl.a. ha kvar presstödet för att bevara mångfalden. Tack för det!

Vad är det egentligen som händer i Alliansen? På två politikområden syns nu tydliga oenigheter mellan fp och m, samtidigt som det är uppenbart att moderaternas politik har företräde. Folkpartiet informerade de övriga borgerliga partierna om utspelet i går eftermiddag för att de inte helt sulle bli tagna på sängen.

Finansministern (m) - näringsutskottets ordförande (fp) 1-0
Kulturministern (m) - utbildningsministern (fp) 1-0

Inga kommentarer: