onsdag, januari 31, 2007

Vi förgiftar luften


Föreläsningen om Gender och hälsa var en katastrof därför går vi vidare, vi har så mycket annat att upptäcka!

Det är något märkligt med luften i Stockholm idag. Vid kl. 06.00 kände jag en märklig stickande avgas lukt som kom utifrån. Lukten fanns kvar ute hela förmiddagen och jag vet inte vad det var. Självklart var trafiken tät idag på Essingeleden, så brukar det vara måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. Dessutom var luften mildare och fuktigare vilken i sig påverkade påverkar stankerna från avgaser.

ABC lokalnyheter rapporterades att i Stockholm denna vinter har de högsta nivåerna av giftiga partiklar uppmätts sedan mätningarna påbörjades. Mätningarna som miljöförvaltningen genomfört i staden visar på FÖRDUBBLADE halter på vissa håll. Det ovanligt torra vädret i kombination med dubbdäckskörning som började ovanligt tidigt är den stora boven. Regnar eller snöar det hålls partikelhalten lägre, men genom den torra luften virvlar partiklarna lättare upp från vägbanorna.

I februari och mars blir solen varmare vilket ytterligare torkar vägbanorna och förvärrar partikelhalterna. Därför har vi den värsta tiden framför oss. Jag vet att luften i Borås också innehåller höga halter giftiga partiklar. Orsaken är främst transporter och vardagstrafiken. Orsaken är den samma i Stockholm.

Detta är ett stort folkhälsoproblem som orsakar sjukdomar kopplade till andningsorganen. Inte minst barnen i innerstaden drabbas värst. Även diagnoserna för skadorna på luftvägarna är kostsamma för sjukvården. Prevention på detta område skulle minska både lidande och pengar i det långa loppet, men det har ingen planerat för. Trafiksituationen i Stockholm är en tickande bomb!

Om människan inte kan andas frisk luft i sin stad är det inte i första hand upp till henne själv, snarare krävs det krafttag från politiskt håll att bygga en infrastruktur som håller måttet och som klarar miljön. Trängselavgifterna, som återupptas i sommar, var ett försök, men sedan borgarna beslutat att pengarna därifrån ska gå till ytterligare vägbyggen är det tydligt att vi bara hamnat i en ond cirkel.

Kravet som är på tapeten i Stockholm är att försöka få ner användandet av dubbdäck. Det kan låta som en paradox, men det har gått så långt att man är tvungen att ställa trafiksäkerheten mot den dåliga luftkvalitén. Vilket väljer vi?

Inga kommentarer: